4 decembrie 2023
Revista Presei

Într-un recital cameral extraordinar, Trio Contraste, la Filarmonică

  • Curierul Zilei, 5.11.2013

Filarmonica Piteşti orga­ni­zează, miercuri, de la ora 19, la Casa de Cul­tură a Sindicatelor, pri­mul recital al lunii. Trio Contraste revine pe sce­na filarmonicii piteştene, într-un recital cameral extraordinar.

Cei trei muzicieni – flautistul Ion Bogdan Ştefănescu, pianistul So­rin Petrescu şi percuţionistul Doru Roman – vor interpreta piese mu­zicale compuse de J. A. Montero (Danzas), A. Mejia (Patru dansuri columbiene), A. Piazzolla (Trei tan­gouri), M. Moleiro (Joropo), M. Ponce (Estrellita), Z. Abreu (Tico) şi L. Bernstein (Suita din West Side Story).

Solişti remarcabili

7-1Ion Bogdan Ştefănescu a de­bu­tat, la 14 ani, ca solist, pe scena Ateneului Român. De atunci şi pînă în prezent, a susţinut nume­roase recitaluri şi concerte, în ţară şi în străinătate. Este laureat al mai multor concursuri naţionale şi internaţionale de gen. A realizat, de-a lungul anilor, un număr im­pre­sionant de înregistrări la Socie­tatea Română de Radio şi la Tele­viziunea Română, dar şi la socie­tăţi de radio din străinătate. Doru Roman a absolvit cursurile Liceu­lui de Muzică Ion Vidu, din Ti­mi­şoara, şi pe cele ale Con­ser­vato­rului de Muzică Gh. Dima, din Cluj-Napoca. Fost angajat al Ope­rei Române din Timişoara, în pre­zent activează, ca solist concer­tist, la Filarmonica Banatul. Este membru al mai multor orchestre şi ansambluri din ţară şi din străi­nătate şi profesor la Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest, din Timişoara. A participat la nume­roase festivaluri internaţionale, în Germania, Elveţia, Anglia, Franţa. Ca solist, a susţinut concerte ală­turi de orchestrele filarmonicilor din Timişoara, Cluj-Napoca, Arad, Cra­iova, Braşov, Tîrgovişte şi Piteşti. După absolvirea studiilor la Liceul Ion Vidu, din Timişoara, şi la Con­servatorul Ciprian Porum­bescu, din Bucureşti, Sorin Pe­tres­cu îşi de­să­vîrşeşte tehnica în domeniul pia­nului, la Weimar (Germania). Din 1982, este pianist la Filarmonica Banatul, din oraşul natal, în pre­zent fiind solist concertist. A fost distins cu numeroase premii, la con­cursurile din ţară şi din străi­nătate, a participat la festivaluri naţionale şi în afara graniţelor ţării, făcînd înregistrări la radio, televiziune şi la casele de discuri.

A concertat în Germania, Olanda, Franţa, Elveţia, Polonia, Ungaria, China şi Taiwan.

Sari la conținut