28 noiembrie 2023
Revista Presei

Expoziţie de fotografii de epocă. Din colecţia aflată în patrimoniul Muzeului Goleşti

  • Curierul Zilei, 27.11.2013

  Muzeul Viticulturii şi Po­miculturii – Goleşti orga­nizează, mîine, de la la ora 12, în sala de con­fe­rinţe, colocviul judeţean cu tema „1918 – Unirea tuturor românilor“. Trecu­tul este ireversibil, iar pen­tru societatea de azi şi de mîine, acele eveni­mente care au dat legi­ti­mitate poporului român trebuie să constituie re­fu­giul în demnitate, patri­otism şi onoare.

Unirea de la 1 Decembrie 1918 a avut un caracter integrator, a­lă­turîndu-i pe români naţiunilor eu­ro­pene şi, nu în ultimul rînd, cul­tu­rii universale.

Portrete din secolele XIX – XX

Unirea din 1918 a fost un act is­toric foarte important, măreţia a­cestuia stînd în desăvîrşirea sta­tului naţional, atunci cînd munte­nii, moldovenii, bucovinenii sau ar­­delenii, din toate teritoriile înstră­inate, au dat curs unei aspiraţii comune: statul românesc. Din su­marul lucrărilor ce vor fi susţinute în cadrul colocviului, menţionăm: Contextul general al Marii Uniri, Va­sile Goldiş – ideologul Marii Uniri, Contribuţia Armatei Româ­ne la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. La eveniment vor participa specialişti ai Muzeu­lui Goleşti, ai instituţiilor de cultură argeşene, cadre didactice şi elevi ai Colegiului Zinca Golescu – Pi­teşti şi ai Şcolii Banul Radu Go­lescu – Goleşti, precum şi repre­zentanţi ai Cercului Militar Piteşti, Asociaţia Judeţeană Argeş Basa­rab I a Cadrelor Militare în Re­zer­vă şi în Retragere şi ai Asociaţiei Naţionale a Cultului Eroilor – Filiala Argeş. În acest context, va fi inau­gurată expoziţia temporară „Co­lec­ţia de fotografii de epocă din patrimoniul Muzeului Goleşti“, în cadrul căreia vor fi expuse 30 de fotografii reprezentînd portrete ale membrilor familiei Golescu şi ale familiilor înrudite, datate în seco­lele XIX şi XX: Ştefan Go­lescu, Anica Davila, Felicia Ra­coviţă, Va­­sile A. Golescu, Carol A. Go­lescu etc.; fotografii de grup de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, la Co­nacul Goleştilor. Expoziţia prezin­tă, de asemenea, informaţii des­pre cei mai cu­noscuţi fotografi ai perioadei in­vocate: Franz Dus­chek, Franz Mandy şi Carol Popp de Szath­mary. Publicul argeşean va putea vizita expoziţia pînă la sfîrşitul lunii ianuarie 2014.

Sari la conținut