S-a modificat metodologia privind titularizarea profesorilor

  • Argeșul, 23.04.2014

Ministerul Educaţiei Naţionale a modificat Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, după ce a adus schimbări la Legea educaţiei, astfel încât profesorii să se poată titulariza în continuare şi pe baza notelor obţinute la examen în ultimii 6 ani. Potrivit schimbărilor aduse calendarului de titularizare, cererile de repartizare se depun direct la inspectoratele şcolare de către dascălii care folosesc note din ani anteriori, până la data de 23 aprilie. Repartizarea pe post a profesorilor aflaţi în această situaţie se realizează în şedinţa publică organizată de inspectorat pe 29 aprilie. În perioada 29-30 aprilie se depun contestaţii, iar deciziile de repartizare se emit între 30 aprilie şi 6 mai.

Astfel spus, toate cadrele didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din învăţământul preuniversitar în ultimii 6 ani şi care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate pe perioadă nedeterminată în unităţile de învăţământ unde predau. Decizia se ia în urma şedinţei publice a inspectoratului şcolar judeţean şi numai dacă postul didactic/catedra este vacant şi are viabilitate. Potrivit MEN, conceptul de “viabilitate a unui post/unei catedre” presupune existenţa postului/catedrei pe durata unui nivel de învăţământ. Existenţa şi necesitatea lor se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de planurile-cadru în vigoare şi de alte variabile specifice judeţului/municipiului din care face parte unitatea de învăţământ. De aceste modificări urmează să beneficieze şi sute de cadre didactice argeşene, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din ultimii 6 ani. Modelele de subiecte şi baremul aferent pentru examenul de titularizare 2014 au fost publicate de către MEN pe site-ul propriu.

Facebook
Facebook
fb-share-icon
Instagram