3 decembrie 2023
Revista Presei

Sub cupola Academiei Române: sociologia şi cartea argeşeană

  • Argeșul, 27.05.2014

Specialişti de marcă ai sociologiei româneştiRecent a avut loc, în cadrul simpozionului naţional Satul românesc, trecut-prezent-viitor, lansarea volumului 75 de ani de la cercetarea sociologică a plasei Dâmbovnic, organizat sub egida Asociaţiei Române de Sociologie de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române şi Departamentul de Asistenţă Socială al Universităţii din Piteşti.

Apărută la Editura Universităţii din Piteşti, lucrarea este îngrijită de conf. univ. dr. Cornel Constantinescu, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Sociologie.

Manifestarea a fost găzduită de Academia Română şi s-a bucurat de prezenţa unor specialişti de marcă ai sociologiei româneşti.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul, pe lângă reprezentanţi ai Universităţii din Piteşti (prof. univ. dr. Maria Constantinescu, director al Departamentului de Asistenţă Socială, conf. dr. Gheorghe Ungureanu ş.a.), personalităţi din domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Au susţinut comunicări prof. univ. dr. Sanda Golopenţia de la Universitatea Brown (New York), fiica lui Anton Golopenţia (1909-1951), unul din coordonatorii cercetării din plasa Dâmbovnic acum 75 ani, prof. univ. dr. Cătălin Zamfir, membru corespondent al Academiei, director al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, director al Institutului de Sociologie al Academiei Române, prof. univ. dr. Gheorghiţă Geană de la Institutul de Antropologie al Academiei Române, prof. univ. dr. Septimiu Chelcea de la Universitatea din Bucureşti, conf. univ. dr. Iancu Filipescu de la Universitatea Politehnică Bucureşti, prof. univ. dr. Ioan Mărginean, director adjunct al Institutului de Cercetare a Calităţii Vieţii, prof. univ. dr. Dan Banciu de la Institutul de Sociologie al Academiei Române, prof. univ. dr. Elena Zamfir de la Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Vorbitorii s-au referit la problemele sociale cu care s-au confruntat, se confruntă şi probabil se va confrunta satul românesc, dar şi la valoarea şi importanţa cărţii lansate.

Sari la conținut