6 decembrie 2023
Revista Presei

Mîine, o nouă manifestare la Muzeul Goleşti Simpozion despre patrimoniul cultural

  • Curierul Zilei, 6.11.2013

Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti organizează, mîine, de la ora 11, în Sala de Conferinţe, ediţia a II-a a simpozionului naţional cu tema Patrimoniul cultural naţional – trecut şi perspectivă.

În contextul evoluţiei cultural – e­conomice, eforturile de păstrare a tradiţiei naţionale trebuie să se concentreze asupra formelor au­ten­tice, fără a permite alterarea lor.

Păstrarea culelor

golestiÎn acest cadru, se înscrie şi ac­tivitatea de cercetare şi valorifi­ca­re a patrimoniului muzeal, concre­tizată prin dezvăluirea unor repere semnificative pentru societate, fapte, locuri, stiluri de viaţă din e­poci diverse. Muzeul Goleşti acor­dă o importanţă deosebită cu­noaş­terii şi aplicării legislaţiei specifice de protejare a patri­moniului cultural naţional mobil, a monumentelor istorice, acestea fiind garanţii ale contribuţiei noas­tre la cultura universală. Din su­marul lucrărilor ce vor fi prezen­tate, menţionăm: Colecţia Papa­zo­glu – între trecut şi prezent. Po­doabe aflate în patrimoniul Mu­zeului Naţional de Istorie a Româ­niei; Valorificarea şi păstrarea culelor din România – monumente de arhitectură europeană; Patri­mo­niul imaterial naţional – o altfel de moştenire transmisă viitorului.

La eveniment vor par­ticipa specialişti de la Complexul Muzeal Măl­dăreşti, judeţul Vîlcea, Muzeul Judeţean Argeş şi Muzeul Goleşti, stu­denţi ai Facultăţii de Ştiinţe Socio – Umane din cadrul Universităţii Piteşti, precum şi elevi de la C. N. L. Zinca Golescu, Piteşti.

Sari la conținut