3 decembrie 2023
Revista Presei

Cum se derulează proiectul privind meditaţiile elevilor săraci?

  • Argeşul, 12.02.2014

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Instituţia Prefectului şi cele două universităţi din Piteşti derulează proiectul de mentorat “4 for you!”, adresat elevilor cu rezultate bune la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.

Proiectul are ca obiectiv principal realizarea unui cadru de dezvoltare personală a unor elevi, atât din ciclul gimnazial, cât şi de la liceu, elevi care provin din medii sociale cu posibilităţi materiale reduse, în aşa fel încât aceştia să aibă o evoluţie personală şi şcolară ascendente, studiind în licee de prestigiu şi, respectiv, urmând cursuri universitare, eliminând astfel riscul de excluziune socio-profesională. Proiectul are două componente: 10 elevi de gimnaziu (clasa a VIII-a) care vor fi sprijiniţi pentru a accede la licee de renume, şi 10 elevi de liceu (clasa a X-a) îndrumaţi pentru a-şi continua studiile la unităţi de învăţământ superior. Proiectul se desfăşoară până în iunie 2014, activităţile derulându-se pe sistemul de tutelă, fiecare elev beneficiind de mentoratul unuia dintre studenţii recrutaţi din cadrul celor două instituţii de învăţământ superior amintite. Susţinerea şi îndrumarea elevilor vor fi realizate pe baza unui program stabilit de către factorii implicaţi, program ce cuprinde o serie de activităţi academice cum ar fi: şedinţe de consiliere vocaţională; participare la o serie de cursuri în cele două universităţi; participare la sesiuni ştiinţifice studenţeşti; participări la activităţile elevilor din cadrul evenimentului “Şcoala altfel”; pregătirea elevilor pentru examenul de capacitate sau bacalaureat de către mentorii şi cadrele didactice de profil din mediul universitar şi preuniversitar.

Sari la conținut