12 iulie 2024

ROF al ASS

ROF al ASS 

in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 411/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Tineret
in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 763/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor
Avand in vedere referatul nr. 85 / 10.03.2005 privind aprobarea “Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor”

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret
emite prezentul ORDIN

Art. 1 Se aproba “Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Sprijinirea Studentilor” prezentat in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2 Directia Economic, Juridic si Resurse Umane din cadrul Autoritatii Nationale pentru Tineret si Agentia pentru Sprijinirea Studentilor duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

PRESEDINTELE
AUTORITaTII NATIONALE PENTRU TINERET
KÁROLY BORBÉLY

Anexa la Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A AGENTIEI PENTRU SPRIJINIREA STUDENTILOR 

Cap. 1 Dispozitii Generale

Art. 1 Statutul juridic

Agentia pentru Spijinirea Studentilor este institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale pentru Tineret, infiintata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 763/2004.

Art. 2 Sediul

Agentia pentru Spijinirea Studentilor are sediul in municipiul Bucuresti, sector 1, Calea Plevnei nr. 61, etaj 1, camerele 8, 22, 23, 24, 25 si 26.

Art. 3 Atributii

(1) in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 763/2004, pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia pentru Spijinirea Studentilor are urmatoarele atributii principale:
a) promoveaza optiunile Autoritatii Nationale pentru Tineret cu privire la aplicarea politicii guvernamentale pentru tineri;
b) fundamenteaza si elaboreaza studii si cercetari, analize si prognoze privind problematica studenteasca;
c) elaboreaza si implementeaza planul de reabilitare si de extindere a retelei de tabere studentesti pentru studentii din institutiile de invatamant de stat si particular acreditate;
d) asigura organizarea si administrarea taberelor studentesti;
e) elaboreaza regulamentul privind functionarea si administrarea taberelor studentesti, metodologia privind repartizarea locurilor in taberele studentesti si eliberarea biletelor de tabara atribuite studentilor, precum si criteriile de eligibilitate a studentilor participanti in aceste tabere;
f) elaboreaza si implementeaza planul de extindere si dezvoltare a retelei caselor de cultura ale studentilor;
g) coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor specifice caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti;
h) elaboreaza si deruleaza proiecte si programe nationale si internationale in interesul studentilor;
i) acorda asistenta de specialitate studentilor si structurilor asociative studentesti in vederea elaborarii unor proiecte si programe care au urmatoarele obiective:
– impulsionarea participarii studentilor, sub diversele ei forme, si anume: civica, culturala, economica si educationala, politica, inclusiv prin implicarea acestora in actul decizional;
– stimularea creativitatii studentilor;
– promovarea mobilitatii studentilor in spatiul european;
– atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere sociala;
j) sprijina formarea, pregatirea si perfectionarea profesionala a studentilor;
k) editeaza, produce si difuzeaza materiale de specialitate, cuprinzand informatii utile studentilor, precum si institutiilor si structurilor asociative studentesti implicate in activitatea specific studenteasca.

(2) Agentia pentru Spijinirea Studentilor indeplineste orice alte atributii stabilite potrivit reglementarilor in vigoare pentru domeniul sau de activitate.
(3) in exercitarea atributiilor sale, Agentia pentru Spijinirea Studentilor colaboreaza cu Consiliul National al Studentilor si cu celelalte structuri reprezentative pentru studenti.

Cap. 2 Structura Organizatorica

Art. 4 Numarul de posturi

in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 763/2004, Agentia pentru Spijinirea Studentilor functioneaza cu 10 posturi.

Art. 5 Organigrama

Organigrama Agentiei pentru Spijinirea Studentilor este prezentata in anexa la prezentul regulament.

Art. 6 Organizarea sectoriala

(1) Agentia pentru Spijinirea Studentilor se organizeaza sectorial in urmatoarele compartimente: compartimentul tabere studentesti si case de cultura ale studentilor, compartimentul programe, compartimentul financiar – contabil si compartimentul secretariat, in conformitate cu organigrama prezentata in anexa.
(2) Activitatea compartimentului tabere studentesti si case de cultura ale studentilor este asigurata de catre inspectori de specialitate si referenti (posturile 4 si 5 din organigrama).
(3) Activitatea compartimentului programe este asigurata de catre inspectori de specialitate si referenti (posturile 7, 8 si 9 din organigrama).
(4) Activitatea compartimentului financiar – contabil este asigurata de contabilul sef si de contabilul casier (posturile 2 si 6 din organigrama).
(5) Activitatea de secretariat este asigurata de un referent (postul 10 din organigrama).

Art. 7 incadrarea personalului

(1) incadrarea personalului pe postul de director se face prin concurs organizat de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret.
(2) incadrarea personalului pe celelalte posturile din organigrama se face prin concurs organizat de catre Agentia pentru Spijinirea Studentilor.

Art. 8 Salarizarea personalului

Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

Cap. 3 Conducerea

Art. 9 Directorul

(1) Directorul Agentiei pentru Spijinirea Studentilor este in subordinea presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(2) Directorul are urmatoarele atributii principale:
(a) Coordoneaza activitatea operativa a Agentiei pentru Spijinirea Studentilor.
(b) Coordoneaza realizarea programului managerial, precum si buna desfasurare a activitatilor de orice natura ale caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti, pentru care emite avize.
(c) Propune spre validare Autoritatii Nationale pentru Tineret componenta consiliilor de administratie ale caselor de cultura ale studentilor.
(d) Propune presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret dizolvarea consiliilor de administratie ale caselor de cultura ale studentilor in cazul neindeplinirii atributiilor.
(e) Aproba programele de manifestari cultural-artistice, sportive si distractiv-recreative desfasurate de catre casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti
(f) Propune cuantumurile subventiilor pentru programele de manifestari culturale, stiintifice si sportive efectuate pentru studenti de catre casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti.
(g) Avizeaza statele de functii, precum si structura organizatorica si de conducere a caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti.
(h) Aproba majorarea sau diminuarea subventiilor pentru actiuni culturale desfasurate de catre casele de cultura ale studentilor.
(i) Organizeaza si coordoneaza taberele de odihna studentesti.
(j) Directorul reprezinta Agentia pentru Spijinirea Studentilor in relatiile cu tertii.
(k) Alte atributii stabilite in mod expres de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Tineret.
(3) in exercitarea atributiilor ce ii revin directorul Agentiei pentru Spijinirea Studentilor emite decizii.
(4) Directorul are calitatea de ordonator de credite, in conditiile legii.

Art. 10 Directorul adjunct

(1) Directorul adjunct este in subordinea directorului Agentiei pentru Spijinirea Studentilor.
(2) Directorul adjunct are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza elaborarea de studii si cercetari, analize si prognoze privind
problematica studenteasca;
b) elaboreaza programe internationale;
c) coordoneaza redactarea de materiale pentru formarea, pregatirea si perfectionarea
profesionala a studentilor;
d) propune si coordoneaza proiecte pentru perfectionarea continua a angajatilor si a
personalului din institutiile aflate in coordonare.
(3) indeplineste alte atributii stabilite de catre director.

Art. 11 Contabilul Sef

(1) Contabilul Sef coordoneaza activitatea specifica sectorului financiar – contabil.
(2) Coordoneaza activitatea de personal si resurse umane.
(3) Verifica deconturile depuse de casele de cultura ale studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” din Bucuresti si propune masuri.

Art. 12 Atributiile si responsabilitatile celorlalti angajati

Atributiile si responsabilitatile celorlalti angajati sunt prevazute in fisele posturilor, elaborate de catre directorul Agentiei pentru Spijinirea Studentilor.

Cap. 4 Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 13 Agentia pentru Spijinirea Studentilor are toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de persoana juridica.

Art. 14 Agentia pentru Spijinirea Studentilor are stampila rotunda, proprie, imprimata in conditiile legii.

Art. 15 Agentia pentru Spijinirea Studentilor are cont in banca in lei.

Art. 16 (1) Contabilul sef este imputernicit cu acordarea vizei de control financiar preventiv si are obligatia de a refuza, in conditiile legii, orice operatie financiara sau cu implicatii patrimoniale ce contravine dispozitiilor legale.
(2) Directorul Agentiei pentru Spijinirea Studentilor poate delega dreptul de semnatura pe documentele financiare prevazute la alin. (1) si (2), in mod justificat, pe perioada determinata.

Art. 17 (1) Agentia pentru Spijinirea Studentilor detine arhiva proprie, organizata in conditiile legii.
(2) in arhiva Agentiei pentru Spijinirea Studentilor se pastreaza toate documentele care atesta activitatea acesteia.
(3) Arhiva agentiei este gestionata de compartimentul secretariat.

Art. 18 Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii acestuia prin Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Tineret.

Bu, bonusun çıxarılması onun öz qaydaları (şəxsi peşkəş və en este momento cashback) ilə təmin edildiyi təqdirdə mümkündür. necə qeydiyyatdan keçmək Qeyri-standart tək şey oynamaq istəyən oyunçular Fortune Təkəri və ya Monopoliya ilə təmin olunur. pin up az Virtual sikkələr” “balansa avtomatik hesablanır və hər bir işə salınmadan sonra bərpa olunur. pin up Pin-Up 306 Casino-da qeydiyyatdan keçdikdən sonra limitsiz funksionallığa olma qumar oyunlarını oynamaq şansı əldə edilir. rəsmi veb saytın
Sari la conținut