5 decembrie 2023
Revista Presei

Astăzi, la Bibliotecă, poezie şi critică literară pentru piteşteni Dublă lansare de carte-eveniment

  • Curierul Zilei, 26.02.2014

 Astăzi, de la ora 13, la sediul Bibliotecii Judeţene Di­nicu Golescu – Argeş, va avea loc un dublu eveniment editorial, oferit de Editura Tracus Arte, din Bucureşti. Astfel, vor fi lansate, în prezenţa autorilor, cartea de poezie „Sissi“, de Pavel Şuşară, şi un volum de critică şi istorie literară a universitarului Nicolae Oprea, cu titlul „Cronicar întîrziat – între generaţii“.

Vor vorbi despre cărţi Mircea Bârsilă, Dan Mircea Cipariu şi Dumitru Augustin Doman. Amfitrioni: Mihai Sachelarie, directorul Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu, şi Ioan Cristescu, fondatorul Editurii Tracus Arte.

Poem pentru Sissi

Pavel Şuşară s-a născut în localitatea Bănia, judeţul Caraş-Severin, la 29 decembrie 1952. Este critic, istoric de artă şi  scriitor. Debutează cu poezie, în „Almanahul literar“ – 1977, iar editorial, la editura Crater, în 1996, cu volumul de poeme „Regula jocului“. Dintre volumele publicate: „Urmuz“ (E vremea rozelor ce mor), Editura Crater, 1998; „Universul din cuşcă“, Editura Brumar, 2011; „Carcase de cristal“, Editura Tra­cus Arte, 2012; „Sissi“, Editura Tracus Arte, 2013. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei Internaţionale a Cri­ticilor de Artă, expert în artă, a­tes­tat de Ministerul Culturii, şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici, Pa­vel Şuşară este autorul unei monografii importante despre opera pictorului Corneliu Baba, dar şi creatorul unor satire şi parodii politice „Ur­muz“. În 1995, a primit premiul pentru critică din partea UAP, iar în 1997, Premiul Fundaţiei Cella Delavrancea. Volumul de poezii „Sissi“ poar­tă numele Elisabetei de Wittels­bach, Împărăteasa Austriei, cunoscută ca Sissi, căreia scriitorul i-a dedicat un poem sub forma unei scrisori neexpediate.

Cronici întîrziate

„Cronicar întîrziat – între generaţii“, de Nicolae Oprea, conţine cronici „întîrziate“, impuse de „ordinea preferenţială, guvernînd aievea suc­cesiu­nea lecturilor” criticului, cronici apărute iniţial în rubrica cu acelaşi titlu din revista Argeş, „cu prelungiri sporadice în alte reviste: Vatra, Via­ţa românească, Euphorion, Poesis, Ramuri”. Privitor la structura volumului, Nicolae Oprea notează, în Pretext: „Fragmentele critic reunite în acest volum au fost aranjate în ordinea cronologică a vîrstei scriitorilor vizaţi (cu rare excepţii, motivate de dinamica generaţionistă), în trei segmente diferenţiate tacit: şaizecişti, optzecişti şi nouăzecişti. În seg­mentul consacrat generaţiei ’80 – cel mai extins, fireşte, venind din partea unui cronicar crescut în spiritul optzecismului postmodernist – am preferat ordinea strict alfabetică“.

Sari la conținut