22 septembrie 2023

Hotărâre nr.769 din 14 iulie 2005

HOTARÂRE nr.769 din 14 iulie 2005

Textul actului publicat în M.Of. nr. 669/27 iul. 2005
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 171 alin. (7) lit. a). si al art. 172 alin. (2) din Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si al art. 7 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii acorda anual, pe baza de contract, un numar de burse de studii studentilor cu domiciliul în
mediul rural care urmeaza cursurile de zi ale unor institutii de învatamânt superior acreditate si care se obliga ca dupa absolvirea studiilor universitare sa profeseze în învatamântul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-au pregatit, în calitate de titular sau suplinitor, o perioada cel putin egala cu perioada pentru care au primit bursa.
(2) Bursele de studii pentru studentii cu domiciliul
în mediul rural se pot cumula cu alte tipuri de bursa acordate conform legislatiei în vigoare.
Art. 2. – (1) Sumele necesare pentru
finantarea acestor burse se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educatiei si Cercetarii, si din fondul aflat la dispozitia primului-ministru.
(2) Cuantumul acestei burse de studii este de 350 lei (RON)/luna si se indexeaza conform legii. Art. 3. – (1) Studentii beneficiari ai burselor de studii încheie cu
Ministerul Educatiei si Cercetarii un contract prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(2) Pentru a beneficia de aceste burse de studii, studentii din institutiile de învatamânt superior acreditate trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba domiciliul în mediul rural;
b) sa nu aiba restante la examene pe perioada în care primesc bursa de studii si sa nu repete nici un an universitar. (3) Normele metodologice de aplicare a prezentei hotarâri, numarul burselor si forma tipizata a contractului de acordare a bursei de studii se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. (4)
În cazul în care dupa absolvirea studiilor universitare beneficiarul bursei refuza sa profeseze în învatamântul rural conform prevederilor contractului, acesta va restitui integral sumele primite cu titlu de bursa, indexate cu indicele de inflatie. Art. 4. – Pe data
intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr.1.020/2001 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu
domiciliul în mediul rural, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.659 din 19 octombrie 2001.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:

Ministrul educatiei si cercetarii,
Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu
Bucuresti, 14 iulie 2005.

Sari la conținut