16 iulie 2024
Ştiri

ANUNȚ: CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE DE TINERET ȘI STUDENȚI 2023

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse- MFTEȘ organizează în perioada 18 august 2023-26 noiembrie 2023 Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2023, în baza Ordinului Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse nr. 20645/ 03.08.2023 și a Legii nr 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a decis accelerarea procedurii de selecție a propunerilor de proiecte pentru creșterea perioadei de implementare a proiectelor și a numărului de beneficiari dar și pentru decontarea în condiții corespunzătoare a proiectelor finanțate.

Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret și studenți este de 3.000.000 lei, repartizată pentru linia de finanțare destinată proiectelor de tineret în valoare de 1.800.000 lei și pentru linia de finanțare destinată proiectelor studențești 1.200.000 lei, cu o limită maximă pe proiect de 100.000 lei.

Pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți în anul 2023 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea responsabilității sociale și individuale a tinerilor și facilitarea accesului egal al tinerilor la drepturi cu următoarele măsuri: a) Educație pentru sănătate privind prevenirea adicțiilor și a abuzului de substanțe psihoactive;b) Dezvoltarea și susținerea voluntariatului prin încurajarea participării tinerilor la activități de voluntariat;c) Campanii de informare privind oportunități de dezvoltare în diverse domenii pentru tineri (drepturile omului, participare,  educație civică, educație media, formare, promovarea tradițiilor, promovarea antreprenoriatului social, egalitatea de gen, securitatea tinerilor în mediul digital etc.);d) Derularea de campanii de informare privind combaterea violenței de orice tip și creșterea gradului de incluziune

PRIORITATEA 2: Participarea activă și crearea condițiilor pentru a include tinerii în dezvoltarea generală a societății prin luarea în considerare a perspectivelor tinerilor în procesul decizional cu următoarele măsuri: a) Diversificarea formelor de participare a tinerilor și a organizațiilor de/pentru tineret la procesul decizional și de reprezentare  în context local, județean, regional și național; b) Sprijinirea și dezvoltarea de oportunități de „învățare a participării”;c) Dezvoltarea  unor instrumente, inclusiv digitale care să faciliteze participarea și implicarea tinerilor în viața comunității.

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea competențelor necesare pentru o mai bună incluziune socială şi inserție profesională, în special a competențelor digitale, recunoscând rolul învățării non-formale pentru însușirea aceastora cu următoarele măsuri: a) Creșterea și eficientizarea formării tinerilor pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea personală, socială, economică și profesională a acestora;b) Dezvoltarea de programe de educație non–formală, informare și consiliere; c) Organizarea de cursuri de formare în domeniul competențelor și siguranței  digitale.

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competențelor tinerilor corelate cu dimensiunea de mediu a dezvoltării durabile cu următoarele măsuri: a) Dezvoltarea de atitudini și competențe pro-active privind problemele de mediu, schimbările climatice, tranziția ecologică şi dezvoltarea durabilă; b) Extinderea oportunităţilor de învăţare și formare de competenţe transversale; c) Promovarea și susținerea tranziției verzi și digitale prin organizarea de seminarii, conferinţe şi alte evenimente similare; d) Îmbunătăţirea educaţiei și sensibilizarea tinerilor privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului şi alerta timpurie; e) Dezvoltarea de aptitudini și competențe digitale relevante pentru transformarea digitală și securitatea cibernetică.

PRIORITATEA 5: Dezvoltarea competențelor culturale prin organizarea de evenimente în domeniile creative și culturale dedicate tinerilor cu următoarele măsuri: a) Organizarea de competiții și evenimente în sectoarele culturale și creative dedicate tinerilor; b)  Proiecte și activități în rândul tinerilor, în vederea formării unor atitudini de acceptare a diversității culturale, etnice , religioase și a promovării interculturalității și toleranței.

Solicitanți eligibili sunt structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, așa cum sunt definite în Capitolul III din Legea Tinerilor nr.350/2006, care desfășoară proiecte/ activități pentru tineri/ studenți, conform extrasului din Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor/ Certificat de grefă, completate de statutul înregistrat la instanță, respectiv Regulamentului intern de organizare și funcționare, în cazul Fundației Naționale pentru Tineret și a fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București și au respectat în ultimii doi ani  contractele de finanțare nerambursabilă semnate cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse respectiv cu Ministerul Tineretului și Sportului.

În cadrul concursului un solicitant poate depune maximum două proiecte, în cadrul aceleiași linii de finanțare, pentru priorități diferite, dar nu pentru același tip de activitate

Calendarul de desfășurare al concursului: depunerea dosarului de concurs din data de 25 august 2023 până la data limită de depunere 4 septembrie 2023, între orele 08:00 -16:00, de luni până joi și între 8:00-14:00 vinerea, la adresa București, Sectorul 1, Piața Montreal nr. 10- intrarea D, etajul 3; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 5 septembrie 2023-6 septembrie 2023; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 7 septembrie 2024; depunerea completărilor: 8 septembrie 2023-14 septembrie 2023 ; verificarea completărilor depuse:15 septembrie 2023; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:18 septembrie 2023; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 19 septembrie 2023-21 septembrie 2023; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:22 septembrie 2023; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului:25 septembrie 2023; afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 25 septembrie 2023; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 26 septembrie 2023-28 septembrie 2023; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28 septembrie 2023; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 29 septembrie 2023-3 octombrie 2023; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:4 octombrie 2023; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor:5 octombrie 2023; afișarea rezultatelor finale: 5 octombrie 2023. Perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 16 octombrie 2023-26 noiembrie 2023.

Contestațiile la Concursul naţional de proiecte de tineret și studenți 2023 se depun la adresa concurs.tineret@mfamilie.gov.ro pentru linia de finanțare destinată proiectelor de tineret și la adresa e-mail concurs.studenti@mfamilie.gov.ro pentru linia de finanțare destinată proiectelor studențești.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Familie, Tineretului şi Egalității de Șanse (www.mfamilie.gov.ro) și de la adresele de e-mail anterior precizate.

Bu, bonusun çıxarılması onun öz qaydaları (şəxsi peşkəş və en este momento cashback) ilə təmin edildiyi təqdirdə mümkündür. necə qeydiyyatdan keçmək Qeyri-standart tək şey oynamaq istəyən oyunçular Fortune Təkəri və ya Monopoliya ilə təmin olunur. pin up az Virtual sikkələr” “balansa avtomatik hesablanır və hər bir işə salınmadan sonra bərpa olunur. pin up Pin-Up 306 Casino-da qeydiyyatdan keçdikdən sonra limitsiz funksionallığa olma qumar oyunlarını oynamaq şansı əldə edilir. rəsmi veb saytın
Sari la conținut