Tradiţie în ajunul Sfîntului Dumitru Diseară, Focul lui Sumedru!

25 octombrie 2013, 09:34

Ca în fiecare an, în mai multe localităţi din judeţul nostru, diseară, în ajunul Sfîntului Dumitru, se va aprinde Focul lui Sumedru. Semnificaţia este aceea a unui scenariu al morţii şi al renaşterii anuale a unei divinităţi fitomorfe, un ceremonial ce cuprinde moartea violentă a zeului îmbătrînit la sfîrşit de an, prin tăierea unui arbore din pădure, urmată de renaşterea acestuia prin incinerare.

Focul are rol purificator şi re­ge­nerator. Cenuşa, cărbunii a­prinşi şi alte resturi din rugul fu­nerar sînt luate de săteni, pentru a fertiliza grădinile şi livezile.

c5841_7-1Spectacol la Topoloveni

În Ştefăneşti, Călineşti, Topo­lo­veni, Mărăcineni şi Mioveni, oa­menii mai păstrează această tra­diţie. În trecut, după ce toată recolta era strînsă şi pusă la adăpost, se curăţau grădinile de uscăturile rămase. Crengile, frunzele şi paie­le erau strînse în căpiţe mari, pentru a fi arse într-un mare foc, pe care copiii îl făceau în seara de 25 octombrie. La Mioveni, se vor or­ga­niza, azi, începînd cu ora 18, focuri în mai multe locaţii din oraş, în jurul şcolilor, unde se vor îm­părţi covrigi. Şi la Peni­ten­ciar va fi marcată această săr­bătoare. La Topoloveni, de la ora 17, la fosta Zootehnie – CAP, vizavi de Socom Muncitoarea, se va aprinde Focul lui Sumedru. Cu acest prilej, va fi inaugurat şi noul amplasament pen­tru Tîrgul Săp­tămînal. Vor prezen­ta spectacole: ansamblul folcloric Căluşerii, din Răşinari – Sibiu; an­samblul Pomul vieţii, din Balş – Olt; Graţian Bădescu – so­list; an­sam­blul Dor, din Băbeni – Vîlcea; an­samblul folclo­ric Bobo­cica, Băi­leşti – Dolj; grupul Haiducii Vlădicii – Topolo­ve­ni; grupul Hai­du­cii din Amă­răşti, Amărăşti – Vîlcea; an­samblul Ciuleandra – Topoloveni.

Avertizare ISU

Întrucît ceremonialul din această seară presupune utilizarea focului deschis, pentru evitarea unor evenimente neplăcute, ISU recomandă administraţiilor publice locale şi cetăţenilor respectarea următoarelor prevederi: 2 cetăţenii au obligaţia să solicite la primărie permisul de lucru cu focul 2 acesta să fie la o distanţă de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale ori substanţe combustibile: lemn, hîrtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, şi 50 m faţă de păduri, şi asigurat prin măsuri corespunzătoare. Nerespectarea acestor reguli se sancţionează cu amendă pînă la 2.500 lei.

Reaprins şi la Măţău

Focul lui Sumedru se va rea­prinde, în această seară, la ora 20, în prezenţa oficialităţilor co­munei Mioarele, şi pe Dealul Chiciora, din Măţău, ce străjuieş-te Cîmpulungul de la o înălţime de 1.017 m. În jurul focului, vor bate pasul tradiţional al celui mai cunoscut dans popular ro­mânesc căluşarii ansamblului Plaiuri Muscelene. Pe lîngă in­gredientele obişnuite la a­ceastă sărbătoare – covrigii, merele ce vor fi împărţite în pri­mul rînd copiilor – nu vor lipsi grătarele bine încinse, cu mici şi pastramă, ţuica fiartă şi mustul. Păstrînd tradiţia, aprinderea focului de pe Măţău şi mo­mentele ce urmează vor fi trans­mise în direct pe Internet, înce­pînd cu ora 20.