23 aprilie 2024
Revista Presei

Expoziţie de costume tradiţionale, la Goleşti

  • Curierul Zilei, 31.10.2013

Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şi Pomicul­turii – Goleşti, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transil­vaniei, organizează, începînd de astăzi şi pînă pe 3 februa­rie 2014, expoziţia temporară itinerantă Colecţia – donaţie Sabina Cantacuzino şi Eliza Brătianu.

În anul 1934, Sabina Can­tacuzino şi Eliza Brătia­nu au donat Muzeului Et­nografic al Transilvaniei 191 de piese de port ţărănesc, provenite din toate zonele etnografice româneşti, ca­rac­teristice sfîrşitului de se­col XIX.

42 de piese din secolul al-XIX-lea

 7-2

Patrimoniul donat, de o remar­cabilă valoare artistică şi istorică, le înscrie pe cele două repre­zen­tante de seamă ale familiei Bră­tianu în rîndul prestigioşilor susţi­nători ai întemeierii muzeelor et­nografice din România, Muzeul Et­nografic al Transilvaniei din Cluj fiind primul muzeu de profil din ţară, deschis în 1923, sub condu­ce­rea lui Romulus Vuia. Ca un mo­dest omagiu adus Elizei Brătia­nu şi Sabinei Cantacuzino pentru ges­tul generos în constituirea pa­tri­moniului etnografic românesc, Mu­zeul Goleşti oferă publicului său o expoziţie temporară inedită care prezintă 42 dintre cele 191 de pie­se de port tradiţional românesc din secolul al XIX-lea.

Expoziţia este găzduită în salo­nul de iarnă al Conacului Goleş-ti şi va putea fi vizitată zilnic, între orele 8 – 16.

Sari la conținut